سپید

دیوارها کوتاه نیامدند

7,500تومان

به باد گفت هام
بوی تو را از بیراه هها بیاورد
مبادا کسی ندیده عاشقت شود

به باد گفت هام
بوی تو را از بیراه هها بیاورد
مبادا کسی ندیده عاشقت شود
به چشمه گفت هام
عکس تو را آرام در خودش غرق کند
مبادا با رود در ر گهای روستا جاری شوی
باور کن حسود نیستم
ولی می ترسم
یکروز درب خان های باز شود
و نام تو از دهانش بیرون بیاید
می ترسم یک روز
گوشوار ههایت از گیلا سهای باغ همسایه باشد
می ترسم یک روز
شهر از دور وسوسه ات کند
و پاهایت بی اختیار به جاده بزنند

توضیحات تکمیلی

وزن 20 g
ابعاد 21 x 14 x 2 cm
پدیدآور

ناشر

تاریخ نشر

نوبت چاپ